Sơ đồ tổ chức

NĂNG LỰC NHÂN SỰ

   Với định hướng phát trriển bền vững và khẳng định uy tín thương hiệu HỢP TÁC THÀNH CÔNG trên mỗi công trình, Thành Công luôn chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự mạnh nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, đối tác.

   Chúng tôi nuôi dưỡng tài năng và kinh nghiệm quản lý thông qua việc cung cấp vật tư phụ kiện ống nhựa xoắn HDPE Tiến Công cho các công trình, dự án trên khắp mọi miền của tổ quốc đồng thời tạo môi trường làm việc nghiêm túc, hiệu quả để mọi thành viên có thể phát huy hết nội lực hợp thành sức mạnh tổng thể tiến tới một Thành Công đoàn kết, chuyên nghiệp và lớn mạnh. 

Lao động chuyên môn: - Trình độ đại học: 100% 

                                      - Trên đại học: 2,5%

Lao động phổ thông: Được đào tạo bài bản và liên tục tại nhà máy.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC THÀNH CÔNG

Chia sẻ: